0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Het komt steeds vaker voor dat men dagen moet wachten op een afspraak voor het spreekuur. En ook telefonisch contact met de praktijk kan soms pas een dag later plaats vinden.

Waarom is dat zo?
We hebben er jaren lang alles aan gedaan om het te voorkomen. Bovenop de normale bezetting aan doktersassistentes hebben we al jaren extra mankracht (of, zoals het in onze praktijk gebruikelijk is, ‘vrouwkracht’) ingezet. Niet alleen extra doktersassistentes, maar ook praktijkondersteuners die taken van de huisartsen over hebben genomen. Maandags zijn 2 huisartsen aanwezig. In totaal 1 dag meer dan 5 jaar geleden.

Waarom komen er nu dan toch problemen?
Dat heeft een aantal oorzaken:

– We hebben meer tijd nodig per patiënt omdat mensen gemiddeld steeds ouder
worden met de bijbehorende gezondheidsproblemen.

– Patiënten komen sneller terug van de specialist naar de huisarts.

– Hulpbehoevenden die vroeger naar een verpleeghuis gingen, blijven vaak langer thuis of gaan in kleinschalige wooneenheden wonen, waar de zorg toch door de huisarts gegeven blijft worden.Al met al komen we met tien minuten per consult vaak niet meer uit. Dat betekent dat we minder patiënten per dag kunnen zien. Dat betekent ook dat
het aan de telefoon steeds drukker. Helaas raakt de telefoon soms overbezet als er te weinig doktersassistentes aan de telefoon zitten. Volgens planning zouden er                ’s maandags 3 doktersassistentes tegelijk aan het werk moeten zijn: 1 aan de balie/telefoon , 1 op het laboratorium en 1 aan de telefoon. Dit is een aanzienlijk ruimere bezetting dan landelijk gebruikelijk is. Als die bezetting compleet is, treden er ook meestal geen problemen op met de telefonische-wachttijden.

Wat deden wij verder nog?
Onze praktijk hebben we bewust kleiner laten worden dan een paar jaar geleden. De Landelijke Huisartsenvereniging pleit al jaren voor nog kleinere praktijken dan we nu al hebben, zodat er meer tijd per patiënt is. Maar daarvoor zijn extra huisartsen nodig en extra geld. De praktijk heeft ondanks de noodzakelijke praktijkverkleining immers niet minder personeel of minder kosten. U begrijpt dat de grens van wat we kunnen doen bereikt is. De enige oplossing is dat we minder patiënten krijgen per huisarts. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging vindt dit. Maar daar gaat de overheid over. Ook de zorgverzekeraar kan hierbij helpen. We hopen dat dit snel geregeld wordt maar het schiet nog niet zo op.

Wat kunt u zelf doen om ons te helpen?
– Bestel uw medicijnen via het portaal op onze website.

– Vraag om een jaarrecept bij de huisarts of de apotheek zodat u automatisch
uw medicijnen krijgt.

– Download de app ‘Moet ik naar de dokter’ en raadpleeg deze voordat u belt.

– Kijk op thuisarts.nl. Vaak heeft u geen afspraak nodig en kunt u zelf met
de juiste informatie vooruit.

– U mag gerust klagen, gebruikt u hiervoor het klachtenformulier op de
website. Klaag ook bij de zorgverzekeraar, bij de patiëntenverenigingen,
bij de politiek. Ook uw stem is belangrijk om tot een oplossing te komen.

Tenslotte, het zal er de komende tijd niet beter op worden. Wij hebben elke dag voldoende spoedplaatsen om u in geval van nood snel te kunnen helpen.
Voor het overige vragen wij u geduldig te zijn. Dat is gemakkelijk gezegd, maar laten we vriendelijk naar elkaar blijven.

Uw huisarts