0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Uw medische gegevens thuis bekijken

We hebben goed nieuws! Vanaf 19-02-2021 kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken.
In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

• het advies van de huisarts
• de uitslagen van onderzoek
• de lijst met uw medicijnen

Op uw eigen telefoon of computer kunt u thuis deze gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer
informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw
behandeling.
Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? Dat kan (m.i.v. 19-2-2020) via het
patiëntenportaal waarop u kunt inloggen (zie ook open-eerstelijn.nl/patient). Zo kan je jouw medische
gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen.

Zijn uw gegevens veilig?
Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw
gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig
inlogt.

Pas op met het geven van uw gegevens aan anderen
U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend
die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw
gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u
niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven.
Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de
assistente. Zij kunnen u helpen.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen.

Meer informatie?
Zie voor meer informatie over het portaal (beschikbaar per 19-02-2021): open-eerstelijn.nl/patient