0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Klachtenformulier

Per 2017 zijn Drs. Pelkman en Drs. van Balen aangesloten bij het SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerste Lijn). Heeft u een klacht dan kunt u dit altijd bij ons melden, er zal dan eerst worden gekeken of patiënt en huisarts er samen uit kunnen komen. Lukt dit niet dan kan er via het SKGE een klacht ingediend worden, tevens zullen Drs. Pelkman of Drs. van Balen u helpen met een klacht in te dienen, mocht dit nodig zijn. Ook kunt u kijken op de website: www.skge.nl.

Klachtenformulier

6 + 5 =