0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Wat te doen bij spoed?

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! Spoedlijn van onze praktijk: 0545-471897, keuze 1.

Voor eerste hulp, zoals bij open wonden, kneuzingen en verbrandingen, kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen houden wij rekening met uw komst. Op woensdagmiddag kunt u terecht bij één van de andere artsen in Eibergen en buiten werktijd kunt u terecht op de huisartsenpost. Wij doen ons best de spoedlijn zoveel mogelijk vrij te houden.

De spoedlijn bereikt u als eerst genoemde keuze (1) bij het bellen van ons telefoonnummer: 0545-471897 Is er sprake van zeer ernstig letsel, acute noodzaak tot snel ter plaatse zijn van een arts en ambulance zoals hartstilstand, vermoedelijke hersenbloeding of ernstige trauma’s, geef dit aan, zodat onze assistente een ambulance kan bellen of bel zelf 112. De assistente zal u meteen vragen om het adres en telefoonnummer, zodat u bereikbaar bent voor hulp.

Definitie spoed: als een patiënt/slachtoffer of omstander om onmiddellijke hulp vraagt in verband met een ervaren of geobserveerde mogelijk ernstige of een op korte termijn levensbedreigende situatie als gevolg van een gezondheidsprobleem of letsel dat plotseling is ontstaan of verergert. Te denken valt aan bijvoorbeeld hartinfarct, hersenbloeding, hevige pijn, ernstig trauma, vergiftiging etc.