0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Praktijkinformatie

De visie van de praktijk bestaat uit het aanbieden van eerstelijns huisartsenzorg in de breedste zin van onze mogelijkheden, bestaande uit diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg.

Zorg voor patiënten met een chronische ziekte en/of complexe problematiek

De zorg voor groepen patiënten met een bepaalde chronische ziekte (zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma/chronische ziekten van de luchtwegen) en de (complexe) zorg voor zorgintensieve patiënten (meestal ouderen, meervoudige problematiek, psychosociale achtergrond).

Geestelijke gezondheidszorg

Voor een goede begeleiding bij psychische en sociale problematiek willen wij nauwe samenwerking bevorderen met maatschappelijk werkenden en eerstelijns psychologen.

Ehbo/traumatologie, kleine chirurgie, preventieve zorg

Daarnaast is er ruimte voor innovatie. Specialisatie binnen het huisartsenvak kan het mogelijk maken om bepaalde min of meer routinematige onderzoeken en behandelingen in de eerste lijn te laten plaats vinden. We streven naar een laagdrempelige toegankelijkheid van onze praktijk, waarbij de zorg voor de patiënt bovenaan staat. De praktijk dient gemakkelijk bereikbaar te zijn in de zin van de locatie in het dorp, alsook via de telefoon en internet. De praktijk is modern georganiseerd en er worden zeer veel medische taken in de praktijk zelf uitgevoerd. Voor de patiënt is dit prettig, want de noodzakelijke zorg kan zonder wachttijd en dicht bij huis worden uitgevoerd. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met andere huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten buurtzorg, Sensire en andere zorgverleners. Voor alle praktijkmedewerkers is een combinatie van zelfstandige verantwoordelijkheid, onderling samenwerken en goed communiceren essentieel.

 

Kernbegrippen van ons kwaliteitsbeleid

  • Toegespitst op de zorgvraag
  • patiëntvriendelijkheid
  • kwaliteit