0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2
De IJsvogel Huisartsenpraktijk

AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Het aangepaste, tijdelijke beleid van afgelopen vrijdag wordt daarmee nu permanent het vaccinatiebeleid. Huisartsen kunnen dus doorgaan met het gebruik van dit vaccin voor de doelgroep van 60 jaar en ouder.

De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Donderdag 1 april hervatten wij het vaccineren met AstraZeneca!

Zoals U al wel in het nieuws heeft gehoord is het covid-19 vaccin van AstraZeneca toch als veilig bevonden en zal de vaccinatiecampagne worden voortgezet. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van het RIVM. Voor vragen kunt u ons ook altijd bellen. Ook praktijk De IJsvogel zal de vaccinatieronde weer gaan opstarten en wel op donderdagmiddag 1 april. Dit geldt voor de patiënten die inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen (geboortejaar 1956/1957 en morbide obesitas).

Covid-19 vaccin; geboortejaar 1956/ 1957, BMI >40, Syndroom van Down; gezondheidsverklaring (lees meer)

OPROEP: Kent u iemand met Morbide Obesitas ( BMI > 40) en wil hij/ zij gevaccineerd worden met het Astra Zeneca vaccin tegen Covid-19. Laat hem/ haar contact opnemen met de praktijk, deze mensen hebben wij onvoldoende in beeld.

Wie ontvangt een uitnodiging van het RIVM?

Vanaf 10 maart 2021 verwachten wij een levering van het Astra Zeneca vaccin tegen Covid-19. Wij gaan pas mensen uitnodigen als wij daadwerkelijk de vaccins binnen hebben. (Doordat de levering steeds onzeker is willen wij teleurstelling voorkomen). De groep mensen met geboortejaar 1956-1957, Volwassenen met het Syndroom van Down die thuis wonen en mensen met morbide obesitas (BMI > 40) komen als eerste aan de buurt om in de huisartsenpraktijk gevaccineerd te worden.

Nieuws

Tevredenheidsonderzoek

Elke drie jaar wordt in onze praktijk een enquête uitgevoerd om de tevredenheid te onderzoeken van onze patiënten wat betreft onze dienstverlening. Mogen wij daarom 5-10 minuten van uw tijd?Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat onze zorg...

OPEN

Uw medische gegevens thuis bekijken We hebben goed nieuws! Vanaf 19-02-2021 kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken. In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld: • het advies van de huisarts• de uitslagen van onderzoek• de lijst met uw medicijnen Op uw eigen...

Griepprikken en de pneumokokken prik

Beste Patiënten, In verband met het Coronavirus is er door de huisartsen te Eibergen besloten om de griepprikken in 't Spieker te laten plaatsvinden. Op deze locatie kunnen wij ons houden aan de RIVM richtlijnen en zal het dus veilig zijn om te komen. Hiernaast staat...

Welkom

Welkom op de website van huisartsenpraktijk De IJsvogel. Waarom deze naam? Het prachtige vogeltje heeft een broedplaats rondom de rivier de Berkel en maakt dus deel uit van de Eibergse natuur. De ijsvogel staat symbool voor voorspoed, het zonlicht, loyaliteit en doelgerichtheid. In de kunst draagt hij de symbolische waarde van zuiverheid. De stethoscoop in het logo vormt de contouren van de ijsvogel.

Verder informeren we U op deze website over onze praktijk. U treft ook betrouwbare medische informatie en links naar sites met medische informatie aan.

Kijkt u voor de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk even op Nieuws. Voor medische informatie over uw klacht(en) kunt u terecht op www.thuisarts.nl.

Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten. U kunt de assistente bellen voor een kennismakingsgesprek.

 

 

Het team

Drs. Karin Pelkman - Huisarts

Ik ben huisarts sinds 2013. In 2002 ben ik afgestudeerd als Bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. Hierna heb ik geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn co-schappen heb ik gelopen in het Martini Ziekenhuis met keuze co-schap neurologie. Na mijn afstuderen ben ik o.a. werkzaam geweest bij het Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren, kinder- en jeugdpsychiatrie en als arts-assistent interne geneeskunde bij de Geriatrie in  ZGT Almelo. Via de Vumc (regio Twente) ben ik de huisartsenopleiding gaan volgen met als resultaat in 2013 mijn huisartsenregistratie. Daarna heb ik samen met mijn partner bij huisartsenpraktijk Mentink gewerkt die ik per februari 2021 heb voortgezet onder de naam De IJsvogel.  Wij hebben samen 3 dochters en een zoon.

Het mooie en bijzondere van het huisartsenvak vind ik dat je alle levensfases van de mensen van dichtbij mee mag maken, waarbij je veel kunt betekenen ook wanneer gezondheid even niet zo vanzelfsprekend is. Hier doe ik mijn best voor!

Drs. Richard van Balen - Huisarts waarnemer

Aanwezig op de dinsdag en vrijdag.

Carmen Goossens - Assistente

Ik ben Carmen en sinds 2013 ben ik werkzaam in deze praktijk. Ik ben aanwezig op de maandag, woensdag en vrijdag.

Op dit moment volg ik de opleiding praktijkmanagement 1e lijn.

Wilinda Hoog Antink - Assistente

Ik ben Wilinda opgeleid als apothekersassistente en heb jarenlange ervaring opgedaan als assistente bij een apotheek houdende huisarts. Sinds 2016 werkzaam in deze praktijk. Ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag.

Nathalie Kuyt - Assistente

assistente, sinds 2021. In 2020 heb ik de opleiding tot doktersassistente gevolgd in deze praktijk en nu werkzaam als assistente. Aanwezig op de dinsdag, donderdag en vrijdag.

Marleen van Ginkel - POH-somatiek

POH-Somatiek/Ouderenzorg, sinds 2020. Ik Verpleegkundige en heb gewerkt in het ziekenhuis en later de wijkverpleging.  De opleiding tot POH-S heb ik in 2020 afgerond en nu sinds 2021 werkzaam als POH-S in deze praktijk. Aanwezig op de maandagochtend, dinsdag en woensdagochtend.

Anne Marie Maalderink - POH-GGZ

POH-GGZ, aanwezig op de donderdag.

Welkom

Welkom op de website van huisartsenpraktijk De IJsvogel. Waarom deze naam?Het prachtige vogeltje heeft een broedplaats rondom de rivier de Berkel en maakt dus deel uit van de Eibergse natuur. De ijsvogel staat symbool voor voorspoed, het zonlicht, loyaliteit en doelgerichtheid. In de kunst draagt hij de symbolische waarde van zuiverheid. De stethoscoop in het logo vormt de contouren van de ijsvogel.

Verder informeren we U op deze website over onze praktijk. U treft ook betrouwbare medische informatie en links naar sites met medische informatie aan.

Kijkt u voor de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk even op Nieuws. Voor medische informatie over uw klacht(en) kunt u terecht op www.thuisarts.nl.

Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten. U kunt de assistente bellen voor een kennismakingsgesprek.

 

 


Afspraken en triage

  • Tussen 8:00 en 10:00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraakDe assistente voert een telefonische triage uit (afspraak reden) om te beoordelen of u direct, dezelfde dag of op een andere dag gezien kunt worden.  Bovendien noteert zij vast bij de afspraak de reden van uw komst, zodat dokter Pelkman of dokter van Balen zich goed kan voorbereiden op uw afspraak. Indien u de reden liever niet door wilt geven aan de assistentes kunt u dat aangeven. Komt u aan de balie om een afspraak te maken en wilt u uw klacht op die plaats liever niet bespreken, dan hebben wij een aparte ruimte waar dat kan. U kunt afspraken maken voor consulten, visites, beeldbellen of het terugbelspreekuur.
  • Voor uitslagen belt u tussen 11:00 en 12:30 uur.
  • Natuurlijk is er ook een telefonisch spreekuur waar U een afspraak voor kunt maken
  • Beeldbellen kan ook, wilt u de dokter wel zien maar lukt het niet om naar de praktijk te komen en is er geen lichamelijk onderzoek nodig, dan kunt u hiervoor een afspraak inplannen bij de assistente.

 

Wij zijn als praktijk geaccrediteerd

Sinds 2013 zijn wij als praktijk geaccrediteerd bij NHG-Praktijkaccreditering B.V. (NPA).

Dit houdt in dat wij voldoen aan landelijke vastgestelde normen en gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Uw mening blijft dus voor ons van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren.

 

Vakanties 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari

Mei vakantie 3 mei t/m 7 mei

Zomervakantie 2 augustus t/m 20 augustus

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober