0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Een afspraak maken

Afspraken

Voor het maken van een afspraak belt u liefst tussen 8:00 en 10:00 uur. 0545-471897. Luistert u naar het keuzemenu of bericht en maak de juiste keuze. Toets alleen een 1 bij Spoedgevallen die direct een arts behoeven. Voor uitslagen belt u het liefst tussen 11:00 en 12:30 uur. U kunt afspraken maken voor consulten, visites of het terugbelspreekuur. De assistente vraagt naar de reden van uw afspraakverzoek om in te kunnen schatten wat voor u de meest passende afspraak is: een consult op dezelfde dag, een telefonisch consult, een visite of eventueel een consult op een volgende dag. Bovendien noteert zij vast bij de afspraak de reden van uw komst, zodat dokter Pelkman of een van de waarnemende huisartsen zich goed kan voorbereiden op uw afspraak. Indien u de reden liever niet door wilt geven aan de assistentes kunt u dat aangeven. Komt u aan de balie om een afspraak te maken en wilt u uw klacht op die plaats liever niet bespreken, dan hebben wij een aparte ruimte waar dat kan.

Consulten

Consulten bij de huisarts worden in de ochtend gepland. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is er een mogelijkheid om eventueel ’s middags te plannen. Per consult is 10 minuten gereserveerd. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, of u heeft meerdere klachten die samen meer dan 10 minuten vergen, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente? We plannen dat dan in de agenda, zodat het spreekuur voor volgende patiënten niet hoeft uit te lopen. Eventueel wordt een vervolgconsult gepland.

Telefonisch consult

Mocht u vragen hebben die telefonisch afgehandeld kunnen worden, dan kunt u tussen ’s ochtends een terugbelafspraak maken bij de assistentes. Staat u op de agenda voor het terugbel spreekuur , dan wordt u smiddag’s, tussen 13.30u en 14.30 gebeld door dokter Pelkman of een van de waarnemende huisartsen. Kunt u ervoor zorgen dat het telefoonnummer waar u op dit tijdstip bereikbaar bent aan ons doorgeeft? Door spoedeisende zaken kan het zijn dat u later wordt gebeld dan 14.30u. Soms kan het voorkomen dat er zich iets op bovenstaande tijdstip voordoet, zodat de huisarts later belt. Is er geen contact geweest, graag dan nog even na 16:00 contact opnemen. Het is nooit onze bedoeling u niet terug te bellen.

Assistenten spreekuur

De assistentes hebben hun eigen spreekuur waarin ze o.a. bloeddruk controleren, oren uitspuiten, kleine wonden verzorgen, de 24-uurs bloeddrukmeter aanleggen, wratten aanstippen en bepaalde injecties toedienen. (Dit gebeurt ten alle tijde onder supervisie en verantwoordelijkheid van de huisarts)

Praktijkondersteuner

U maakt een afspraak met uw praktijkondersteuner bij de assistente of na afloop van het consult met de praktijkondersteuner zelf. Mocht u onder controle staan voor Diabetes, dan is er aanvankelijk 4 keer een controlemoment bij de praktijkondersteuner of huisarts. Voor COPD zien we patiënten, indien er geen klachten zijn 1 keer per jaar, voor hart- en vaatziekten kan de frequentie wisselen, minimaal 1 keer per jaar, maar vaker 2 tot 4 keer per jaar indien de bloeddruk of het cholesterol te hoog is. Mocht u langer dan bovengenoemde frequenties geen afspraak hebben gemaakt, zonder dat dit duidelijk is afgesproken, neem dan contact op met de praktijk.

Visites

Over het algemeen zullen visites ’s middags worden afgelegd. Een visite wordt gehonoreerd indien een patiënt niet in staat is naar de praktijk te komen door lichamelijke of psychische beperkingen. Daar de praktijkruimte veel meer mogelijkheden biedt tot goed onderzoek en eventueel aanvullende handelingen, heeft de komst van de patiënt naar de praktijk de voorkeur. De huisarts zal visiteaanvragen beoordelen naar ernst en noodzaak tot visite. (Indien de tijd het niet toelaat voor de huisarts dezelfde dag te komen, kan, indien de hulpvraag dit toelaat, de visite verschoven worden naar een volgende dag of ander af te spreken moment. )

Herhaalrecepten

Kijk op de pagina voor herhaalrecepten

Afspraak maken aan de balie in onze praktijk

Dit is mogelijk, doch houdt er rekening mee, dat onze assistente op het moment dat u voor de balie staat, bezig kan zijn met andere werkzaamheden of telefoontjes die op dat ogenblik verricht dienen te worden. Bedankt voor uw begrip en geduld. Op tijden buiten de spreekuren kan in verband met visites of pauze tijdelijk niemand op de praktijk aanwezig zijn. Echter is er altijd telefonisch contact mogelijk. Het is dan helaas niet mogelijk om reguliere afspraken te maken of vragen te stellen waarvoor de huisarts uw dossier moet raadplegen. Buiten openingsuren neemt Spoedpost te Winterswijk waar (085 079 1112). Tijdens vakanties of cursussen wordt er waargenomen door de collega-huisartsen in Eibergen.