0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Huisbezoek

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter dan bij de patiënt thuis. Echter, wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente overlegt uw verzoek om een visite altijd met de huisarts, de huisarts beoordeelt of een huisbezoek vereist is.