0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken.

Als u dit goed heeft doorgelezen, geef dan mondeling wel/geen toestemming aan de assistente of de huisarts

Goede zorg met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of een huisartsenpost. Als u ouder wordt, neemt de kans toe dat u bij verschillende zorgverleners komt. Mensen die chronisch ziek zijn, zien zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. In al deze gevallen is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners willen daarom graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook s ’avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal, beveiligd netwerk: Het LSP (Landelijk Schakelpunt).Via het LSP kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens bij elkaar inzien. Om uw privacy en vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en apotheek deze niet zomaar delen met andere zorgverleners. U moet hen eerst toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.

Uw huisarts legt uw toestemming vervolgens vast in uw dossier. Vanaf dat moment mogen zij – alleen in het kader van uw behandeling- uw medische gegevens via het LSP beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouders /voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder/voogd als het kind zelf toestemming moet geven.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Ook is het mogelijk om bepaalde medische gegevens te laten afschermen.

1. Als ik toestemming geef, wie kunnen dan mijn medische gegevens inzien?

Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten kunnen aansluiten op het LSP. Alleen deze zorgverleners kunnen dus uw actuele medische gegevens inzien.

2. Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien via het LSP?

-Uw huidige gezondheidsproblemen
-welke medicijnen u gebruikt
-bekende allergieën
-bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.

3. Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben aangemeld en ingezien?

Ja, dat kan. Het LSP legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd.

Direct online toestemming geven voor LSP, klik hier.

U kunt ook dit PDF formulier uitprinten en bij ons afgeven.

Mocht u ondanks deze informatie nog vragen hebben, stelt u deze dan aan uw huisarts of doktersassistente.