0545-471897 Spoed toets 1, herhaalrecepten toets 2

Omdat wij ons als praktijk willen blijven verbeteren is ook uw mening belangrijk!

Onderstaande vragenlijsten zijn bedoeld om meer te weten te komen over de gang van zaken in onze praktijk / hoe de huisartsen hun werk uitvoeren. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening is voor de huisarts en de praktijk erg belangrijk. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk. Beide vragenlijsten zijn anoniem en het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.